OFERTA    

Przenośnik płytkowy jednorzędowy - XPP 1

PRZEZNACZENIE

Przenośnik przeznaczony jest do transportu poziomego butelek, słoików, puszek i innych opakowań jednostkowych w liniach rozlewniczych mleka, piwa, napojów gazowanych i innych płynów. Zadaniem przenośnika jest połączenie w linię takich maszyn jak zamykarka, etykietarka, dozownica itd. Podnośnik zapewnia rytmiczne podawanie opakowań do urządzeń.
Płuczka butelek PB 12, 20, 40

ZAKRES DOSTAWY

Przenośnik montowany jest z takich zespołów jak: głowica z napędem, głowica bierna, odcinki środkowe (o długości jednego metra), podpory, rynna z naciągiem, zespoły prowadnic i łańcuch płytkowy. Segmenty proste mogą wchodzić w skład przenośnika w dowolnych ilościach, jednak całkowita długość nie może przekraczać 15 mb. Do wszystkich segmentów przenośnika przymocowane są na wspornikach prowadnice butelek o bezstopniowej regulacji rozstawu od 60 - 100 mm. Przenośnik jest ustawiony na nogach o wysokości nastawianej bezstopniowo w zakresie 900 - 1100 mm. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych, wynikających z postępu technicznego, nie obniżających jakości oferowanego wyrobu.

Dane techniczne

Szerokość przenośnika jednorzędowego 198 mm
Wysokość poziomu transportu do podłoża 900 - 1100 mm
Napięcie zasilania 3x380V 50 Hz
Prędkość łańcucha płytkowego regulowana 3 - 17 m/min
Moc silnika głowicy napędzającej 0,75 kW
Tel:(094) 366 11 26
e-mail
©2006 e-uslugi.com :