OFERTA    

Saturator do wody gazowanej - XSW 3

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania napojów gazowanych słodzonych w następujący sposób:
Urządzenie przeznaczone jest do nasycania wody dwutlenkiem węgla w następujący sposób: 1.Pobranie wody ze zbiornika pośredniego
2.Połączenie wody z gazem w rurze inżektora
3.Nasycenie wody dwutlenkiem węgla w zbiorniku górnym
Powyższy proces odbywa się w sposób automatyczny i nie wymaga stałego nadzoru.
Saturator do wody gazowanej - XSW 3

ZAKRES DOSTAWY

Urządzenie dostarczane jest w postaci zmontowanej: podstawa z zamocowanymi zbiornikami, pompami, połączeniami surowymi, zaworami i tablicą sterującą. Dostawa nie obejmuje: kabla zasilającego, połączeń wody, produktu gotowego, dwutlenku węgla. Rozruch urządzenia dostawca może wykonać na oddzielne zlecenie. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych, wynikających z postępu technicznego, nie obniżających jakości oferowanego wyrobu.

Dane techniczne

Wydajność max 5000 l/h
Moc zainstalowana 2,2 kW
Napięcie 3x380 V/50 Hz
Masa 450 kg/td>
Wymiary (długość x wysokość x szerokość) 1200x1000x2200 mm
Temperatura wody doprowadzonej do 15 oC
Maksymalne Ciśnienie nasycania 0,6 MPa
Ciśnienie wody doprowadzonej 0,2 - 0,3 MPa
Tel:(094) 366 11 26
e-mail
©2006 e-uslugi.com :